Energiatodistukset

Energiatodistus tehdään rakennuksen ominaisuuksien perusteella. Energiatodistuksien avulla rakennusten energiatehokkuuden vertailu onnistuu helposti rakennuksen oston, myynnin ja vuokrauksen yhteydessä. Energialuokkaan vaikuttavat mm. ulkovaipan eristys, ikkunoiden tyyppi, ilmanvaihto ja lämmitysmuoto. Asukkaiden käyttötottumukset eivät vaikuta rakennuksen energiatodistusluokkaan.

Example pic

Energiatodistuksessa rakennukset jaotellaan asteikoilla A-G luokkiin, joista A-luokan rakennus kuluttaa vähiten energiaa ja G-luokan rakennus kuluttaa eniten energiaa. Energiatehokkuusluokka määritetään laskennallisella energialuvulla, joka kuvaa rakennuksen vuodessa kuluttamaa ostoenergiaa. Laskennassa eri energianlähteillä on omat määritetyt kertoimet. Lisäksi energiatodistuksesta löytyy myös laskennallinen energiankulutus ilman eri energiamuotojen painotuksia. Myös toteutunut kulutus löytyy energiatodistuksesta. Energialuokan saa paremmaksi esim. lämmitysmuotoa vaihtamalla, lisälämmöneristyksillä tai lämmöntalteenotolla.